Kongre Kitabı20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı linkte paylaşılmıştır. Kongremize katılımınız  için çok teşekkür ederiz. 

UIK 20 Düzenleme Kurulu


20. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI .pdf