Kongre Hakkında


20. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, işletmeciliğin bütün disiplinlerini bir araya getirerek işletmecilik konusundaki gelişmeleri paylaşmayı ve ekonomik ve sosyal hayattaki önemine dair farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kongre akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkânı sağlayacaktır.

Kongre Konuları:

  • Yönetim ve Organizasyon (Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, İKY)
  • Pazarlama
  • Muhasebe
  • Finansman
  • Üretim Yönetimi
  • Sayısal Yöntemler
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Girişimcilik

Kongre yukarıdaki konuları içermekte; ancak kapsamı bu konularla sınırlı tutulmamaktadır. Araştırmacılar, başlıklar arasında yer almayan diğer işletmecilik konuları ile de kongreye katılabilirler.

Kongre dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Kabul edilen ve sunulan bildiriler ISBN numarası alınmış online bildiri kitabında yayımlanacaktır.

Diğer yayın olanakları için lütfen tıklayınız.

Kongremiz Doçentlik Başvuru kriterlerine uymaktadır.