Önemli Tarihler


Genişletilmiş Özet/Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 21 Mart 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 27 Nisan 2021

Kongre Katılım Ücretinin Yatırılması için Son Tarih: 15 Mayıs 2021

Kongre Tarihi: 10-13 Haziran 2021