Yayın Olanakları


Kongrede sunulan bildiriler E-ISBN numarası alınmış 22. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABINDA (PROCEEDINGS BOOK) yayımlanacaktır.

Ayrıca, katılımcılar kongrede sunulan bildirilerine ilişkin aşağıdaki yayın olanaklarını* da tercih edebileceklerdir:

·         Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nisantasisbd

·         International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries (EMI Journal)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijem

·         EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr

·         International Journal of Arts and Social Studies (ASSTUDIES)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/asstudies

 

Not*Makale olarak gönderilecek çalışmalar için ilgili Dergi Editörleri, gönderilen çalışmaların dergi yayın politikaları gereği kabul/ret hakkına sahiptir.